Да публикуваш втората си игра

С близо 3 месеца закъснение, успешно публикувах втората си игра

Загасям лампите. Мека светлина струи от жужащия на масата проектор. Подпрян е с 2-3 книги под предните си крачета, за да може светлият квадрат да попадне „точно“ в малкото останало незаето от мебели парче стена...