По-голяма преизползваемост и по-лесна поддръжка на системата.

Необходимостта от предоставяне на отделна граница между потребителския интерфейс и бизнес логиката е често срещан проблем, който обхваща приложенията. Ще ви запозная с един много прост подход за прилагане на observer pattern във вашия код чрез събития и делегати.