Лесен и прозрачен начин да добавите отдалечено хранилище във въшата игра

Когато пуснете играта си в дивото, всякакъв вид интеграция, специфична за онлайн магазините, в които продавате, се превръща от препоръчително в задължително и Steam не е изключение.

Историята за Непокор и неговия поход към Мрак ще поеме по неочакван път...

Почти половин година след "Прах и Сол" най-после е наред да обявя следващата игра от вселената на Грешната Земя - "Прах и Сол: Падението на Мрак". Историята за Непокор и неговия поход към Мрак ще поеме по неочакван път, поставяйки те "от другата страна на барикадата".