Повратната точка

Запрятам ръкави и започвам своето кресчендо, концерт за механична клавиатура

Беше невероятно изживяване да имам свой продукт на пазара и да изпитам от първа ръка тревогите и радостта от целия спектър емоции, които това ми донесе.