Анонс: Нов проект

Съвсем естествено, едното доведе до другото...

Играчите се събират около масата. Още докато кенчетата кока-кола не са престанали да съскат, а пакетите с чипс се разсипват по купите, някой поглежда към картата и обявява:
- Чувам, че има изоставена крепост отвъд мочурливите плитчини...